MBSR står for: Mindfulness-baseret stress reduktion. Programmet blev grundlagt i 1979 af Jon-Kabat Zinn, Stress Reduction Clinic, University of Massachusetts.

MBKT står for Mindfulness-baseret kognitiv terapi. Manualiseret bahandlingsprogram fra 2002, rettet mod forebyggelse af tilbagefald ved depression, og integrerer elementer fra kognitiv adfærdsterapi med intensiv træning i mindfulness efter MBSR, udviklet af: Zindel, V. Segal, Mark G. Williams og John D. Teeasdale.

CM&L’s 8 ugers program er et “klinisk MBKT program”, baseret på Jon Kabat Zinns MBSR program og forskning, samt på elementer fra undervisningen på ‘Skolen for anvendt meditations’ uddannelser.

Mindfulness-baseret behandling/forebyggelse vinder frem i disse år og kan beskrives som en formaliseret og systematisk nærværstræning, anvendt i klinisk praksis.

Desuden findes der beslægtede behandlingsprogrammer som ACT – Acceptance and Commitment Therapy, grundlagt af Hayes, 1999 og DBT, som står for Dialektisk Adfærdsterapi.

Mindfulnesstræningen i MBKT/MBSR har en struktur på:

 • Grupper a’ 5-15 deltagere
 • 8 ugers sessioner a’ 2 1/2 timer ugentligt.
 • 1 heldags session 10-16
 • ca. 1 times daglig hjemmepraksis

Desuden består undervisningen bl.a. af:

Formelle øvelser

 • liggende kropsscanning
 • siddende meditationer
 • gående meditation
 • simple stræk og yoga øvelser.
 • 3 minutters “pusterum”

Uformelle øvelser

 • bevidst nærvær & hverdagsaktiviteter
 • intention og kontinuerlig træning

Fælles for begge former er formålet, “at blive mere opmærksomme på og forholde sig anderledes overfor tanker, følelser og kropslige fornemmelser”.

De videnskabelige resultater de senere år påviser bl.a. følgende virkninger som følge af 8 ugers intensivt program:

Sammenhæng mellem følgende negative og positive korrelationer:

 • Depression – Bedre affektregulering
 • Angst – Psykologisk velvære
 • Stress – Livskvalitet
 • Negative tanker – Tilfredshed
 • Rumination (cirkeltanker) – Evne til at slippe bekymrede tanker
 • Neuroticisme – Accept
 • Tankeundertrykkelse – Empati
 • Emotionel undgåelse – selv-omsorg
 • Dissociation – Parforholdstilfredshed

Der er tale om en eksplosion i videnskabelige publikationer de seneste blot 7 år. Dette er blot nogle få uddrag fra nogle af disse forskningsresultater.

Sikkert er det, at mindfulness er “kommet for at blive”. Jon-Kabat Zinn har en stor ære i at have videnskabeliggjort det man populært sagt kan sige, “at de har vidst og praktiseret i tusinder af år i østen”. Det interessante bliver at følge de “broer der bliver bygget” i disse år mellem det videnskabelige og det spirituelle/åndelige felt – sindet og kroppen om man vil.

Klik her for at læse mere om 8 ugers kurset og om muligheder for tilmelding til kommende hold: 8 ugers MBSR/MBKT kursus

Klik på logo for at gå til forsiden… MindfulnessCenteret Logo org.Allan Ulrich Thomsen – 2015