Mission og vision bag (Center For Mindulness & Livs-Ledelse) – MindfulnessCenteret.dk

-at facilitere muligheder for, at mennesker via øget opmærksomhed og selvindsigt udfolder deres iboende potentialer, og derved finder vej til en mere essentiel livskvalitet.

-at fremme mulighederne for, at det enkelte menneske derved opnår en indre bæredygtighed der kan danne afsæt for ydre bæredygtighed på flere niveauer.

-via denne proces – indefra og ud – at medvirke til at fremme empatisk rummelighed og tillid i samspillet mellem mennesker, samt styrke vores evne til at bidrage til verden omkring os – vores ophav – gennem øget global ansvarlighed, og derved bringe den evolutionære proces videre på betryggende vis.

Baggrunden for Center for mindfulness & livs-ledelse

Det er min oplevelse og erfaring gennem flere års professionelt virke som leder og lærer, med menneskelig udvikling og relationer i centrum, at de traditionelle ledelsesmæssige-, pædagogiske- og psykologiske tiltag og tilgange er utilstrækkelige.

Et eksempel kunne være det faktum, at stadigt flere og flere lider af depressioner og stress og modtager antidepressiv medicin. I Danmark er der i dag mellem 150.000 – 200.000, der lider af depressioner. Værre endnu er den tendens, at sygdommen samtidig ser ud til at debutere tidligere og tidligere, helt ned i folkeskolealderen. WHO anslår at omkring år 2025 vil depression være den næsthyppigste lidelse på ”top ti listen” over de sygdomme i verden, der medfører størst livsindskrænkelse og tab af menneskeliv. Den ligger i dag som nr. 4.

Jeg vil ikke her forsøge at synliggøre det yderligere. Det er allerede tydeligt for de fleste af os, at der er noget, der i et fremadrettet perspektiv, bør ændres i den måde, vi indretter vores tilværelser, samfund, uddannelser og arbejdsliv på. Lige så tydeligt er det nu, at dette ”noget”, må udspringe fra os selv – af noget i hver enkelt af os. Vi kan ikke løse nutidens udfordringer med fortidens løsningsmodeller.

Jeg er ikke af en opfattelse af, at ”mindfulness” er et vidundermiddel, der nu importeres fra østlige himmelstrøg, indføres som livseliksir i form af lynkurser for vestlige nødlidende for derefter at helbrede og redde verden eller for den sags skyld erstatte traditionel medicin, psykologiske- og psykoterapeutiske forløb eller lægevidenskaben etc.

Nyere forskning påviser dog flere gavnlige effekter af tilegnelsen af mindfulnessindstillingen ved bevidst og vedvarende mindfulnesstræning. Der er i dag righoldig videnskabelig dokumentation for gavnlige effekter mod bl.a. depressioner, stress, udbrændthed, opmærksomhedsforstyrrelser/uro og følelsesmæssig uligevægt og kroniske smerter.

Desuden kan mindfulnesstræningen også være befordrende for mange andre aspekter af tilværelsen eks.vis kreativitet og innovation, frihedsfølelse, empati, meningsfuldhed, sindsligevægt og oplevelse af øget energi, sindsro og glæde.

En vej blandt mange

Det er min personlige erfaring, at regelmæssig mindfulness meditation og bevidst arbejde ind mod det vi kalder for mindfulnessindstillingen, er en slags mental fitnesstræning, en disciplin, der kan styrke koncentrationen og opmærksomheden og hjælpe os til at opdage sindets vaner  – og uvaner. Denne træning kan kickstarte mindfulnessindstillingen, som er mere end mindfulness meditation i sig selv. Mindfulnessindstillingen er udtrykket for en måde at være bevidst nærværende på, ikke dømmende eller vurderende, men neutral, som mindfulness meditationen kan igangsætte og vedligeholde ved regelmæssig praksis. Dette kan på sigt bane vejen for oplevelsen af et vågent bevidst nærvær i nuet, hvilket blandt andet kan kvalificere udviklingen af selvindsigt, etik, selvdisciplin, ærlighed, autenticitet og intuition.

Denne praksis kan således sidenhen danne grundlag for øget evne til livs-ledelse og derved have gunstig indvirkning på vores livsførelse og livskvalitet, som nævnt ovenfor.

Forudsætningen for ledelse af andre mennesker og virksomheder, er evnen til at kunne lede sig selv. For at kunne lede sig selv og dermed sit eget liv, må du kende dig selv. At arbejde sig ind mod mindfulnessindstillingen og være mere bevidst nærværende og opmærksom (mindful) er en effektiv vej, til at ”finde sig selv” bag ved tankerne og sindets vaner og derved befrugtes udviklingen af, personlig integritet, empatisk rummelighed og medansvar for en helhed der rækker ud over en selv.

Vejen til øget eksistentiel meningsfuldhed og essentiel livskvalitet er mulig for alle at betræde via vores iboende potentialer. Med andre ord kan man sige, at vi fra fødslen besidder ”softwaren” (evnen), der blot kræver nogle ”drivere” (vilje, koncentration og opmærksomhed) og den rette ”hardware” (vejledning, handling, træning og praksis), før den kan bringes i bevidst anvendelse.

Endelig kan mindfulnesstræning over tid åbne op for et spirituelt perspektiv, men er i denne sammenhæng usekterisk og uafhængig af religiøse tilhørsforhold.

Sigtet med CM&L er således mangfoldigt. Det handler kort sagt om bæredygtighed på 3 niveauer, som Steen Hildebrandt og Michael Stubberup i deres bog “Bæredygtig Ledelse – Ledelse med hjertet” udtrykker det: Individuelt, socialt og globalt.

Har du spørgsmål eller andet  er du meget velkommen til at kontakte mig.

Allan Ulrich Thomsen 2011.