MindfulnessCenteret.dk tilbyder flere gange om året gratis Introeftermiddage, hvor du får mulighed for at høre lidt om hvad mindfulness er, hvad meditation er, hvad vi tilbyder af aktiviteter, og hvilke muligheder der måske kunne være interessante og relevante for dig eller din virksomhed/arbejdsplads.

Du får også information om kommende kurser og aktiviteter og hvad de hver især kan gøre for deltagerne. Der vil også blive mulighed for at prøve enkelte øvelser, som har til formål at give et mere oplevelsesbaseret grundlag for at opdage og forstå hvad mindfulness er og kan – i teori og praksis.

De gratis introeftermiddage, MBSR/MBCT kurserne og Efteruddannelsen MBIM foregår i vores velindrettede og velegnede lokaler centralt i Holbæk nær ved parkeringspladser og offentlig transport.

Tilmelding sker ved at sende en mail på info@mindfulnesscenteret.dk og på hjemmesiden forside vil de aktuelle kurser og aktiviteter (og datoer) fremgå. Nævn gerne hvilken dato du ønsker at tilmelde dig til.

Tid: Hverdage kl. 16.00 – 17.30 (tjek forsiden for næstkommende dato)

Sted: Nygade 3 2. sal 4300 Holbæk

Vel mødt:-)

P.s. Skriv gerne eller ring hvis du har brug for en snak med mig (Allan Ulrich Thomsen) Allan underviser i øvrigt på alle forløbene.

Vigtig information omkring deltagelse i MindfulnessCenterets aktiviteter og om meditation.

For alle forløb og aktiviteter arrangeret af MindfulnessCenteret.dk gælder, at deltagelse er på eget ansvar. En del af træningen i mindfulness meditation består bl.a. af træning i discipliner, som accept, neutral iagttagelse og en ikke vurderende og ikke dømmende forholden sig til de tanker, følelser og sanseindtryk, der kan opleves og iagttages under i meditationen. Dette er naturlig del af processen, men den kan samtidig også medføre, at du kommer i kontakt med sider af dig selv og livet, som måske er “besværlige” og som du ikke har så meget lyst til at “se på”.

Bærer du rundt på tunge livsbyrder eller dybe traumer der ikke er bearbejdede, anbefales det forinden at forholde sig realistisk til dette, og om nødvendigt konsultere egen læge eller andre professionelle behandlere.

Dette skal ikke forstås i retning af, at det er farligt at meditere. Omvendt medfører den meditative praksistræning, som nævnt ovenfor,  at vi på et tidspunkt vil blive konfronteret med vores tanker, følelser, erindringer og tilværelsen -som den nu engang er. Mindfulness handler i høj grad om, at tilvejebringe en mere fleksibel indstilling, i forhold til hvordan vi mest hensigtsmæssigt møder (går i dialog) med livet og dagligdagens gøremål og situationer m.m.

En del af formålet og udbyttet af mindfulnesstræningen er som antydet ovenfor, at opøve evnen til i højere grad at kunne mestre og møde op i livet, som det nu engang folder sig ud i al sin mangfoldighed. Dette er en mulighed og en del af udviklingsprocessen, som du i træningen bliver støttet i at håndtere.

Har du spørgsmål eller er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Vel mødt – Allan