Nærværs- og Opmærksomhedstræning (Mindfulness) i skoler – HeartMath

Nærværs- og Opmærksomhedstræning (Mindfulness) i skoler – HeartMath

Allan Ulrich Thomsen har siden 2007 erfaringer med at anvende HeartMath-systemet med børn og unge i skole- og uddannelsessektoren. Et effektivt middel til vejen mod øget inklusion.

U.t har arbejdet som leder i undervisningssektoren siden 1997, og siden 2012 facilitere nærværs- & opmærksomhedstræning (Mindfulness) for personale og elever, på forskellige skoler i landet. Først fik alle personaler et kursus i mindfulness.

Effekter af nærværstræningen…

Eleverne (og de ansatte), oplever mere ro i timerne og mindre stress. De oplever øget grad af mulighed og motivation for at følge med i det faglige, fordi evnen til at koncentrere sig, og blive mindre distraheret af de andre i klassen er væsentlig forbedret. De beskriver at de bedre er i stand til at registrere deres følelser, uden automatisk at reagere så meget på dem som de plejer. Og når de af og til måtte ‘være fyldt’ af uønskede og intense følelser, udtaler de at de kan bruge deres åndedræt til at skabe indre ro og balance igen.

Skærmbillede 2013-02-05 kl. 22.19.38 er en internationalt anerkendt forsknings- og uddannelsesinstitution der siden 1991 har forsket inden for området psyko-fysiologi, neucardiologi og interaktionen mellem hjertet og hjernen. HeartMath er et yderst effektivt værktøj i forbindelse med stressbehandling.

Træningssystemet er evidensbaseret og samtidig et internationalt anerkendt stressresiliens værktøj. Det kombinerer meditation og teknologi via en tilkoblet øresensor der sættes til en iPhone/iPad eller PC. Herefter modtager du en såkaldt ‘bio-feedback’ der aflæses via skærmen, og derved støttes du i at fokusere opmærksomheden på meditationsobjektet – her åndedrættet og hjertet.

HeartMath-træning har også dokumenteret effekt ved lidelser som ADHD, angst, depression eller udbrændthed. Man vil samtidig opleve at øge sin evne til at performe og klare pressede situationer, som førhen ville hæmme en. Team Danmark anvender eksempelvis HeartMath metoden og udstyret, og det vinder desuden stort indpas i eliteidrætten generelt, samt i erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, hospitaler.

Skærmbillede 2013-02-05 kl. 22.19.38  har som antydet ovenfor vist sig at kunne være et særdeles effektivt tiltag i forbindelse med at optimere vores evne til ‘at præstere’ og ‘være på’. Derfor er det også min erfaring, at skoleelever udover at forebygge- og nedsætte stress også øger koncentrationsevnen, samt minimerer nervøsitet og nedsætter eksamensangst betydeligt.

Hvordan kommer vi i gang?

MindfulnessCenteret tilbyder forskellige muligheder for at komme i gang med såvel HeartMath systemet, samt undervisning i ‘Nærværs- & Opmærksomhedstræning’ på jeres skole/institution. Der tilbydes også bistand til ansøgning af puljemidler til indkøb af HeartMath udstyret eks.vis via ‘Velfærdsteknologipuljen’.

Hvad skal vi vælge på vores skole/institution?

1. Nærværs- & Opmærksomhedstræning – MindfulnessCenteret tilbyder gratis foredrag/introduktioner til skoler og institutioners ansatte, efter forudgående dialog omkring implementeringsmuligheder. Det mest almindelige er at starte ‘oppefra’ i pyramiden med ledelse og personaler, der gennemgår et basis, eller udvidet kursus i mindfulness. Herefter er næste led børnene – de unge i skolen eller institutionen. Det kan også være en fordel at invitere forældre til en introaften sammen med personalet.

U.t. kan også bistå som gæstelærer i en periode ved implementering af nærværstræningen med eleverne/børnene.

Desuden tilbyder MindfulnessCenteret også en 1-årig efteruddannelse til personaler der ønsker at anvende mindfulness i deres professionelle arbejde. ser mere om dette her Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode

2. HeartMath systemet – Som nævnt er dette system et særdeles velegnet tiltag, da det er konkret at arbejde med, samtidig med at det kombinerer moderne teknologi og selvopmærksomheds – kompetence. Træning af begge metodiske tilgange kan medføre følgende udbytter, udover de allerede nævnte:

  • Du er blevet bedre til at håndtere stressede situationer og har større overskud
  • Du er mindre irriteret, frustreret og ineffektiv
  • Du kan hjælpe dig selv ved aktivt at vælge en ny sindstilstand
  • Du kan håndtere dine følelser bedre
  • Du tænker mere klart og er blevet bedre til at fokusere
  • Du er venligere over for dig selv og andre og udviser større empati

Kontakt Allan via mail info@mindfulnesscenteret.dk eller på 2216 6565, for yderligere information og for at indgå aftaler om ‘hvilken vej i skal gå.’

Udstyret kan købes til aktuelle dagspriser, der kan svinge afhængig af valutakurser da det importeres direkte fra USA.

Læs også her omkring MindfulnessCenterets erfaringer med anvendelsen af HeartMath systemet i forhold til leder- og stresscoaching.

Emwave udstyr

Klik på link for at gå til kategorien Mindfulness i skoler og institutioner

Klik på logo for at gå til forsiden… MindfulnessCenteret Logo org.Allan Ulrich Thomsen – 2015

Share this content:

Lukket for kommentarer.