…om mindfulnesscenteret.dk

MindfulnessCenteret.dk tilbyder en bred vifte af  Mindfulness-Baserede-Interventioner (MBI) samt de effektive forskningsbaserede mindfulness kurser – MBCT/MBSR.

MindfulnessCenteret – v/Allan Ulrich Thomsen har siden 2010, hvor det åbnede i Hillerød, tilbudt Mindfulness Baseret Intervention (MBI) i forskellige sammenhænge – både for privatpersoner og professionelle.

Der tilbydes en bred vifte af ydelser, eks.vis ’skræddersyyede’ mindfulness kurser tilrettelagt for det private- og offentlige erhvervsliv, der måtte ønske at integrere mindfulness-redskaber, som et såvel forebyggende som effektivt middel til at optimere de ansattes kompetencer ogMentale og psykiske Robusthed’, eller til privatpersoner der enten ønsker at forebygge/nedsætte stress, angst eller depression, eller som måtte være motiveret af et mere personligt eksistentielt og selvudviklende sigte.

Allan Ulrich Thomsen, der står for undervisningen af alle hold,  er veluddannet og erfaren underviser. Uddannet MBSR lærer ved Dansk Center For Mindfulness ved Aarhus Universitetshospital, samt en 3. årig Mindfulness instruktør- og Meditationsformidler uddannelse ved “Skolen For Anvendt Meditation”. Desuden uddannet Psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet i 2016. Herudover en 20 årig baggrund som leder og lærer i undervisningssektoren.

Allan har ydet konsulentbistand, afholdt kurser og foredrag samt tilrettelagt og gennemført efteruddannelsesforløb, mv. på danske arbejdspladser samt i MindfulnessCenterets egne velrenommerede lokaler centralt i Hillerød.

MindfulnessCenteret tilbyder:

Mindfulness Baseret Intervention – individuelt, på organisations- og gruppeniveau. Dette i form af – Undervisning, Kurser, Foredrag, Workshops, Coaching og Psykoterapi.

  • Det forskningsbaserede 8-ugers Mindfulness kursus – MBSR/MBKT – Mindfulness Baseret Stress Reduktion og Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi.
  • Mindfulness i skoler og institutioner – Mindfulness med børn og unge.
  • Organisations-, Leder-, Medarbejder- og Team-udvikling i den private og offentlige sektor. (Teori U, og systemiske tilgange til selvorganiserende processer, performance- og ressourceoptimering).
  • Arbejdsmiljøfremme- og forebyggende arbejdsmiljø indsatser. (Stressforebyggelse, Resiliens – Mental Robusthed, Kommunikation, Mindfulness Baseret Inkluderende Metode / MBIM, Relationskompetence og selvrefleksionskompetence.
  • Evidensbaseret Mindfulness & Meditation – HeartMath – Teknologibaseret meditation og bio-feedback system
  • Efteruddannelse og opkvalificeringskurser i mindfulness, som professionelt værktøj.