Det skal du kigge efter, før du vælger mindfulness kursus.

Følgende er citat fra Lone Fjordbak omkring overvejelser forud for din beslutning og valg af mindfulness instruktør og kursusudbyder.

Retningslinier for valg af mindfulness-instruktør /lærer og mindfulness kursus:

Jeg har længe set et behov for nogle retningslinier indenfor hele mindfulness området, både ift valg af kursus, men også valg af underviser. Så før du evt vælger mindfulness kursus er det værd at overveje følgende:

Mindfulness-kursus vs MBSR:

  • Først og fremmest er det værd at vide, at ordet “mindfulness” ikke er beskyttet, så alle kan sige, at det de laver, er mindfulness meditation. Uanset om det er rigtigt eller ej. Det er derfor et broget marked indenfor udbuddet af mindfulness kurser i Danmark.
  • Til forskel herfra er programmet “Mindfulness Baseret Stress Reduktion” forkortet til MBSR trademarked, eller beskyttet. Dvs at hvis man annoncerer med, at man underviser i MBSR, så skal det være MBSR programmet i det 8-ugers format, som stammer fra Center for Mindfulness.
  • Al den forskning der viser at Mindfulness kan forbedre mentalt helbred, herunder mindsker symptomer på stress, angst og depression, henviser til MBSR programmet, og ikke diverse mindfulness-kurser af varierende længde. Der er en grund til, at MBSR programmet strækker sig over 8 uger. Det gør det, fordi man som nybegynder skal have tid til at integrere mindfulness meditationen i sin hverdag. Man skal have megen erfaring med meditation, for det er erfaringen der skaber de nye, neurale forbindelser i hjernens pandelapper, der gør, at mindfulness bliver en vane og en livsstil, snarere end blot en metode til stress reduktion, man kan bruge efter behov. Træning=effekt.
  • Hvis man virkelig vil have gavn af mindfulness, kræver det en seriøs indsats, og det kræver mere end blot et 2-dages intensiv forløb. Et foredrag eller et kort forløb kan fungerer som inspiration, men er ikke i sig selv nok til at kunne ændre på noget. Mental træning, som mindfulness meditation jo er, er på nogle måder sammenligneligt med fysisk motion. Det kræver træning at komme i god fysisk kondition. På samme måde bliver man ikke god til at være tilstede i nuet, og kunne slippe forstyrrende tanker, hvis man ikke træner!Mindfulness-læreren som person:
  • Se efter om mindfulness-læreren har en sundhedsfaglig grunduddannelse. Det er yderst vigtigt, at læreren har viden og erfaring indenfor psykologi, medicin og/eller mind-body sammenhæng. MBSR er ikke gruppeterapi, men mindfulness meditation kan som metode åbne op for førbevidste minder eller traumer; alt det, du bringer med dig ind i nuet af gammel bagage, som får mulighed for at komme op til overfladen, og ind i bevidstheden, for at blive bearbejdet. Derfor er du i gode hænder, hvis du vælger en instruktør, der har en sundhedsfaglig grunduddannelse.
  • Se efter om MBSR-læreren har en del års erfaring med mindfulness meditation. Ved Center for Mindfulness er det essentielt, at man som underviser kan undervise ud fra egne erfaringer. Man har så at sige gået vejen selv, man kender faldgruberne på eget sind. Som instruktør er man rollemodel for deltagerne. De hører ikke kun efter det sagte ord, men spejler ikke mindst instruktørens grad af nærvær i undervisningssituationen. Derfor skal instruktøren have en vis grad af nærvær, eller mindfulness, for at kunne undervise og videreformidle det på troværdig vis.


Jeg håber, at du har kunnet bruge ovenstående retningslinier, og jeg håber, at de kan være med til at skabe fokus på kvaliteten af mindfulness kurser og instruktører. En forbedret kvalitet og forbrugerbevidsthed der i sidste ende kommer deltagerne til gode.

Allan