CML faciliterer systemisk funderede konsulentydelser for erhvervslivet og enkeltpersoner, til udvikling og løsning af individuelle-, relationelle- og forandringsmæssige udfordringer i organisationer. CML tilbyder konsulentydelser, kurser, foredrag og workshops i mindfulness, meditation & livs-ledelse.

CML‘s  konsulentydelser orienterer sig mod virksomheder der ønsker at fremme organisationens bæredygtighedsprocesser i relation til de medmenneskelige aspekter, de økonomiske og de globale aspekter. Endvidere retter vores aktiviteter sig mod virksomheder der ønsker at inddrage mindfulness (det bevidste nærvær) i organisations- leder- og personaleudvikling. Dette med sigtet på at fremme det psykiske arbejdsmiljø og stressforebyggelse, samt til øgning af relationskompetencer og kommunikationen i organisationen. Læs mere her Ledelse, organisationer og mindfulness…

Vores åbne kurser og aktiviteter udbydes i Hillerød og Gentofte, hvor vi samtidig tilbyder muligheden for fælles meditation til understøttelse og fordybelse af den individuelle meditationspraksis.

Tilgangen, som CML’s aktiviteter tager sine udgangspunkter i, udspringer af et bredt spekter af teoretiske og praktiske uddannelses- og træningsforløb samt øvrige inspirationskilder. I hovedtræk kan fremhæves, Systemisk teori, Appreciative Inquiary, Teori U og teorierne om Bæredygtig Ledelse (Steen Hildebrandt & Michael Stubberup), samt efter- og videreuddannelse i Mindfulness og meditation fra Skolen For Anvendt Meditation, samt Manddrup’s. Se mere omkring min baggrund her Allan Ulrich Thomsen

Allan Ulrich Thomsen