CFM&L faciliterer systemisk funderede konsulentydelser for erhvervslivet og enkeltpersoner, til udvikling og løsning af individuelle-, relationelle- og forandringsmæssige udfordringer i organisationer. CFM&L tilbyder konsulentydelser, kurser, foredrag og workshops i mindfulness, meditation & livs-ledelse.

CFM&L‘s  konsulentydelser orienterer sig mod virksomheder der ønsker at fremme organisationens bæredygtighedsprocesser i relation til de medmenneskelige aspekter, de økonomiske og de globale aspekter. Endvidere retter vores aktiviteter sig mod virksomheder der ønsker at inddrage mindfulness (det bevidste nærvær) i organisations- leder- og personaleudvikling. Dette med sigtet på at fremme det psykiske arbejdsmiljø og stressforebyggelse, samt til øgning af relationskompetencer og kommunikationen i organisationen. Læs mere her Ledelse, organisationer og mindfulness…

Vores åbne kurser og aktiviteter udbydes i Hillerød hvor vi samtidig tilbyder muligheden for fælles meditation til understøttelse og fordybelse af den individuelle meditationspraksis.

Tilgangen, som CFM&L’s aktiviteter tager sine udgangspunkter i, udspringer af et bredt spekter af teoretiske og praktiske uddannelses- og træningsforløb samt øvrige inspirationskilder. I hovedtræk kan fremhæves, Systemisk teori, Appreciative Inquiary, Teori U og teorierne om Bæredygtig Ledelse (Steen Hildebrandt & Michael Stubberup), samt efter- og videreuddannelse i Mindfulness og meditation fra Skolen For Anvendt Meditation, samt Manddrup’s. Se mere omkring min baggrund her Allan Ulrich Thomsen

Allan Ulrich Thomsen

Mindfulness meditation ved havet