Hvad er mindfulness?

Faktisk er det ikke så ligetil at beskrive hvad mindfulness er, fordi ord aldrig helt vil være dækkende. Man kan kun finde ind til det, ved at praktisere meditation og mindfulness i hverdagen over tid, og derved påbegyndes rejsen mod bevidsthedsudvidelsen, der senere muliggør transformering af sindets vaner og handlemønstre. … -og så er jeg allerede i gang – og kunne blive ved….

Anvendelsen af mindfulness bygger på mere end to tusind års erfaringer. Anvendelsen har haft forskellige formål lige fra redskab/metode til at stabilisere sindet, til en vej mod en spirituel åbning eller kontakt. De senere års stigende omfang af videnskabelige forskningsprojekter viser bl.a. at arbejdet med det bevidste nærvær kan være særdeles værdifuldt og effektivt i behandlingsøjemed, eksempelvis inden for den kliniske psykologi, i relation til stressbehandling og forebyggelse, i pædagogisk arbejde, i innovative processer og til fremme af det psykiske arbejdsmiljø m.m.

Mange har gjort forsøget på at definere mindfulness og i det følgende vil jeg gengive nogle af disse…

“Det at være fuldt til stede lige her og nu. At have alle sanser åbne, at være opmærksom på alle tanker, følelser og sanseindtryk – uden bedømmelse og vurderen. Øjeblik for øjeblik. At være maksimalt vågen og bevidst. Uden at forholde sig analytisk eller bedømmende til det vi oplever”. Charlotte Manddrup 2008

“Mindfulness er evnen til at være opmærksom på det som foregår i det nuværende øjeblik”. Hahn, 1976

“Mindfulness er en grundlæggende kvalitet ved den menneskelige bevidsthed” Brown, Ryan & Creswell 2007

“-Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde, -bevidst, -i det aktuelle øjeblik og -uden at dømme”. Jon Kabat-Zinn 1994

“Mindfulness er ikke dømmende observation af interne og eksterne stimuli, således som de fremtræder fra øjeblik til øjeblik” Baer 2003

“Mindfulness indbefatter en kærlig og medfølende kvalitet i måden at være tilstede på, en følelse af åbenhjertet, venligt nærvær og interesse” J. K-Zinn 2003

Hvad er Mindfulness ikke?

“Mindfulness er ikke noget der sker af sig selv, fordi du har besluttet, at det er en god ide at være mere bevidst om ting i det nuværende øjeblik, og mindre dømmende. Forpligtelse på at tage vare på dig selv, og en grundlæggende selvdisciplin til at vedligeholde processen, er essentiel i forbindelse med udvikling af en stærk meditationspraksis og en høj grad af mindfulness. Selvdisciplin og regelmæssig praksis er vitale for udvikling af styrken ved mindfulness”. J. K-Zinn

Mindfulness er ikke:

 • planlægning
 • erindring
 • fantasi
 • dagdrømmeri
 • rumination
 • bekymring
 • selv-fokuseret opmærksomhed
 • automatiserede adfærdsmønstre

Mindfulness…

-er altså en integrerende, sind-krop-baseret træning, der sætter dig i stand til at ændre den måde du tænker og føler om dine oplevelser.

er at blive bevidst om den magt dine vanebetingede tanker, sanseopfattelser og følelser har over dig.

-er at bevidstgøre de mentale vaner og via fuld opmærksomhed og accept, langsomt at begynde at nedbryde disse vanebetingede strukturer i sindet.

-er en metode, hvor du trænes i at være tilstede i nuet på en ikke vurderende måde og uden at (for)dømme.

-Giver dig evnen til at træffe bevidste valg samt evnen til at vælge, hvordan og på hvad du bruger din opmærksomhed.

-træner din evne til at falde til ro og lade op, din evne til at koncentrere dig, styre og selv tage ansvaret for, hvordan du opfatter og handler på det, der sker omkring dig.

-i din hverdag har betydning for, hvordan du bruger dig selv mest konstruktivt, og er medvirkende til at skabe balance mellem dine egne værdier og arbejdsmarkedets krav.

-forebygger bl.a. stress, depressioner, angst og fobier.

Mindfulnessmeditation kan inddeles i 4 hovedkategorier/fagområder som Jens-Erik Risom har formuleret:

 • Essentiel mindfulness
 • Klinisk mindfulness
 • Integrativ mindfulness
 • Innovativ mindfulness

Læs mere om disse her

 

 

 

 

 

MeditationWikipedia: Meditation is a practice in which an individual trains the mind or induces a mode of consciousness, either to realize some benefit or as an end in itself. The term meditation refers to a broad variety of practices that includes techniques designed to promote relaxation, build internal energy or life force and develop compassion, love, patience, generosity and forgiveness. A particularly ambitious form of meditation aims at effortlessly sustained single-pointed concentration single-pointed analysis, meant to enable its practitioner to enjoy an indestructible sense of well-being while engaging in any life activity. The word meditation carries different meanings in different contexts. Meditation has been practiced since antiquity as a component of numerous religious traditions and beliefs. Meditation often involves an internal effort to self-regulate the mind in some way.