Mindful Skole – Basis – Mindfulness kursus over 4 uger

Mindful Skole – Basis – Mindfulness kursus over 4 uger

Tilbud til Skoler/SFO/Børne- og uddannelsesinstitutioner – Mindful Skole – Basis
Grundkursus i ‘Mindfulness Baseret Inkluderende Metode’ – MBIM

Mindfulness for børn og unge

CM&L tilbyder dette basiskursus til understøttelse af inklusionarbejdet. Mindfulness Baseret Inklusions-Metode – MBIM styrker de fagfaglige- som pædagogiske mål for elever samt børn og unge i skoler og institutioner. Forskningen viser bl.a. at hvis personaler integrerer mindfulness i deres liv og arbejde, påvirker det implicit børnenes udvikling og indlæring i positiv retning. Endvidere nedsættes risikoen for stress hos såvel de voksne som børnene og de sociale og kommunikative kompetencer øges.

Meget tyder på at et stigende antal elever føler sig stressede og ofte føler det er svært at koncentrere sig og få optimalt udbytte af skoletilbuddet. Det oplever forældre, personale og ledelsen også. Med den nye skolereform og inklusionskravene er de udfordringer skolen, ledelsen, lærerene, pædagogerne, forældrene og i sidste ende eleverne står over for, massive og mangefacetterede.

‘Vi burde i virkeligheden tilbyde mindfulness i skolen’ … Følgende er uddrag af artikel fra ‘Stiftidende’ marts 2015. Psykiater, Overlæge og Mindfulnessinstruktør Lone Fjordbak udtaler:

Også hjælp til børn og unge

»Vi burde i virkeligheden undervise i mindfulness i folkeskolen. Det er helt galt, at hver fjerde pige i gymnasiet er præget af angst og stress. Vi er så meget i præstation, men vi kan jo ikke alle blive nummer et. Så vi skal vænne os til bare at være her – også selv om vi ikke kan præstere det mindste. Vi skal i hjertet og maven føle, at vi er gode nok, uanset antallet af guldmedaljer, hvor mange børn eller hvor stor en karriere, vi har. Det andet er forfængelighed. Og jo mere vi får, jo mere vil vi have. Vi kan godt blive enige om, at det ikke er vigtigt, hvordan vi ser ud. Men ikke ret mange tror på det. Vi styrter af sted for at nå uopnåelige mål, som reklamerne opsætter,« siger mindfulnessinstruktøren og overlægen.

»Det bør vi virkelig gøre noget ved. 450.000 danskere på lykkepiller er alt, alt for mange. Lad os tilbyde en sund, miljørigtig og billig behandling i at holde os selv og livet ud.« Læs hele artiklen her

Store Dyrehave Skole, samt Sophienborg Skolen og SFO i Hillerød, har personaler gennemgået dette Mindful Skole – Basis kursus.  På familieskolen Store Dyrehave Skole har opmærksomheds- og nærværstræning (Mindfulness) været en fast del af uge-skemaet for alle skolens elever siden sommeren 2013. Endvidere har skolen arbejdet med det evidens- og teknologibaserede meditationssystem – HeartMath, som supplement til træningen. Se mere om HeartMath træningssystemet her: Skærmbillede 2013-02-05 kl. 22.19.38

Læs mere om kurset ved at downloade kursusmaterialet her: Mindful Skole – Basis

Med venlig hilsen
Allan Ulrich Thomsen

IMG_2604 - version 2

Share this content:

Lukket for kommentarer.