MindfulnessCenterets Basis kurser er inddelt i 3 kategorier: 1. Til Privatpersoner, 2. til skoler & institutioner m.fl. og 3. til virksomheder.

Mindfulness Basis kurserne er grundlæggende mindfulness kurser der afvikles enten som 2 dages kurser 2×5 timer eller over 4 uger som 4×2 timer.

Læs mere om de enkelte kategorier her:

Mindful Privat – basis

Mindful Skole/institution – basis

Mindful Erhverv – basis

De senere års forskningsresultater, og deraf målte effekter af en decideret Mindfulness- og meditations-praksis, og dennes positive indvirken på såvel det personlige som professionelle liv, skaber øget interesse for at opøve mindfulness færdigheder og teknikker i sit privatliv, på arbejdet, i skoler og pædagogiske miljøer.

Der er allerede et væld af studier der dokumenterer at mindfulness, forstået som dét at fokusere opmærksomheden og derved træne og opøve det bevidste nærvær, har gavnlige og virksomme effekter. Det være sig øget koncentrationsevne, mental fleksibilitet og klarhed, øget beslutningsevne og performance. Samtidig minimeres negative mentale mønstre og stress, der kan være massiv hindring for samarbejdsevne, kommunikationsevne, relationskompetence, kreativitet og innovation…. læs mere ved at klikke på ovenstående links..