Mindful Skole – kursus over 8 uger

Mindful Skole – kursus over 8 uger

Tilbud til Skoler og Uddannelsesinstitutioner – ‘Mindful Skole – Intensiv’
8 ugers kursus i ‘Mindfulness Baseret Inkluderende Metode’ MBIM

Mindfulness for børn & unge

De senere års forskningsresultater og deraf målte effekter af en decideret nærværstræning -Mindfulness – og dennes positive indvirken på såvel det professionelle som personlige liv, skaber øget interesse for også at integrere mindfulnessfærdigheder og teknikker i skoler, samt øvrige pædagogiske sammenhænge, hvor læring, udvikling og social dannelse er i fokus. Mindfulness er bl.a. en metode til i højere grad, at kunne ‘facilitere’ inklusion.

Der er allerede et væld af studier der dokumenterer at mindfulness, forstået som dét at fokusere opmærksomheden og derved træne og opøve det bevidste nærvær, har gavnlige effekter i skole og pædagogiske miljøer. Det være sig såvel fag-faglige, som individuelle psyko-fysiologiske og sociale kompetencer. At optimere fokuseringsevnen og opmærksomhedskvaliteten gennem mindfulnesstræning, skaber endvidere de nødvendige forudsætninger for udvikling af empati og dermed øget mulighed for en inkluderende og rummelig holdning til sig selv og andre – inklusion. (Se mere nedenfor i uddrag af videnskabelige artikel ´mindfulness training for teachers – a pilot program’ 2004 – foretaget af Maria Napoli)

Mindful Skole – Intensiv er et dyberegående kursus, der henvender sig til medarbejdere og ledere, der oplever en presset hverdag med høje krav om kvalitet, effektivitet, mental fleksibilitet og personlig performance. Medarbejdere i en hverdag med høj grad af uforudsigelighed, forstyrrelser og høj hyppighed af ‘opmærksomhedsskift’. Det styrker den indre psykologiske kapital, selvregulering, selvrefleksionskompetencer, stress-forebyggelse/reduktion, inkluderende bevidsthed, empatisk rummelighed, relationskompetence, kommunikation og klasserumsledelse.

Mindful Skole – Intensiv

Dette forløb strækker sig over 8-10 uger, og bygger på det anerkendte 8 ugers forskningsbaserede Mindfulness Based Stress Reduction programme – MBSR af Jon Kabat-Zinn samt MBKT programmet. Det er specielt tilpasset skoler og institutioner.

Ramme: Aftales individuelt – afvikles normalt 2 1/2 time ugentligt over 8-10 uger. Op til ca. 20 deltagere. Desuden en opfølgningsdag fra 09.00 – 15.00 ca. 2 måneder efter kurset.

Sted: MindfulnessCenterets lokaler, Helsingørsgade 30 i Hillerød, eller efter nærmere aftale.

Forudsætninger: Ingen udover interesse, nysgerrighed, lyst.

Indhold/form: Kombination af teoretisk stof, meditationsøvelser, instruktion og udvekslinger.

Færdigheder: Meditative øvelser, kognitiv træning og bevidsthed, læren om sindet og dets grundvaner, mindfulnessprincipper, inkluderende metode og ‘mindfulnessindstillingen’ m.m.

Pris: Afhængig af den samlede ‘volumen’ af den konkrete opgave. Ring for nærmere prisoverslag.
Der uddeles undervisningsmaterialer efter hver session og der må påregnes ca. 30 minutters dagligt hjemmearbejde. Der udstedes deltagerbevis.

Center For Mindfulness & Livs-Ledelse udbyder også et kortere forløb Mindful Skole – Basis Det er ligeledes specielt tilpasset skoler og institutioner. Læs mere om dette på websiden under ‘Mindful Skole – Basis’.

Hvis ovenstående er interessant for din skole/institution, eller har du spørgsmål, særlige ønsker eller behov, kan du rette henvendelse til Allan Ulrich Thomsen på mail: info@mindfulnesscenteret.dk

Det er vigtigt at understrege, at kurset ikke giver deltagerne kompetencer til at undervise andre (eks.vis elever, kollegaer) i mindfulness. Dette kræver længere tids intensiv træning og Efteruddannelse i ‘Mindfulness Baseret Inkluderende Metode’, for sidenhen at blive ‘Mindfulness-formidler’ eller ‘Mindful Leder’. Disse udbydes også af MindfulnessCenteret.dk, hvis den enkelte skole ønsker at uddanne flere personer eller team. Kurset gælder som ‘basis’ for en sådan efteruddannelse. I særlige tilfælde kan man optages på efteruddannelserne med anden baggrund.

Forskningsrelevante uddrag og citater:
-Er det overhovedet relevant og hensigtsmæssigt at inddrage mindfulness i grund- og specialskoler, samt institutioner? Hvad kan personaler og elever i givet fald opnå?
(“Mindfulness training for Teachers: A Pilot Program” 2004) af Maria Napoli. Hun skriver: ”The role of a teacher has changed over the decades. Historically, teachers focused primarily on the cognitive development of children, more specifically, the “three Rs” of reading, writing, and arithmetic. Today’s society has seen new norms for family life, therefore, restructuring the role of the teacher.” Hun skriver endvidere om de nye familiestrukturer med single-forældre, sammenbragte familier og hjem, hvor begge forældre arbejder, som værende medvirkende forhold der udfordrer de gængse krav og opfattelser af lærerrollen.

Endvidere skriver Napoli i samme artikel, om nye udfordringer i skolen i form af ‘følelsesmæssige udfordringer’. “Teachers are now expected to be aware of the emotional challenges children face and are required to have the tools to deal with them. The increase in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), stress, depression, and anxiety in student, places more demands on teachers’ knowledge and skills. The consistent increase in the number og students entering higher education has placed added pressure on teachers to develop appropriate curriculums. When we are mindful, we are able to increase our ability to pay attention. Developing the practice of mindfulness can help teachers meet the stressful challenges that confront them today. It is hypothesized that with the increase in stress and overload of incoming information, children and teachers will benefit from mindfulness training by dealing with stress more effectively and by increasing their ability to focus. ‘Breathing’ has been reported to regulate the autonomic nervous system, focus the mind, and increase self-awarenes. If teachers can be “present”, they can increase the quality of their teaching performance. When teachers are more focused, they may be better able to deal with stress”

Napoli skriver følgende i forhold til elever og stress i skolen: “We develop the pattern of our stress response when we begin life and interact with the environment around us. Young (1995) believes that educators today are realizing that their students are overly stressed. Children’s perception of life events has a direct influence on the learning process and academic performance. Too often, teachers and children activate this “emergency” response for nonemergency situations, such as being late for an appointment, preparing for a test, or misplacing a book. If we continually release these stress hormones, we automatically place our bodies in overdrive, resulting in a depleted immune system and a cycle of exacerbated stress.”

Download PDF udgave – Mindful Skole – Intensiv MBIM

Med venlig hilsen
Allan Ulrich Thomsen

 

IMG_2604 - version 2

Share this content:

Lukket for kommentarer.