Mindfulness i lederskabet giver lederen:

  • mulighed for at betragte og acceptere det der sker, lige nu, uden forudindtagethed.
  • mulighed for at trække på en anden bevidsthed, en dybere intuition der er skarp, nuanceret og ikke vurderende eller (for)dømmende.
  • mulighed for i højere grad at lære at agere i forhold til den aktuelle situation og de mennesker som er involveret.
  • mulighed for bedre at kommunikere og gå i dialog omkring de ønskede tiltag og bevægleser – visioner og missioner i det strategiske arbejde.
  • evnen til at anvende nuets fulde potentiale og “lære af den ankommende fremtid” (Teori U)
  • mulighed for at forebygge stress indadtil og stress udadtil i dit lederskab.

Du vil som leder udvikle stærkere kompetencer i form af vågen bevidsthed, nærvær, selvdisciplin, energi, ydmyghed, ansvarlighed, mod, effektivitet, intuition, autenticitet og handlekraft.

Du vil på det personlige plan opleve i højere grad at skabe sammenhæng mellem dit livskald, livsbane og din professionelle gerning.