Mindfulness – En mulig vej mod øget inklusion og Resiliens (mental robusthed)

Mindfulness – En mulig vej mod øget inklusion og Resiliens (mental robusthed)

Med den Ny Skolereform og øgede krav om inklusion er elever og ansatte i danske skoler, blevet stillet vanskeligt løsbare udfordringer. -I hvert fald hvis de skal løses med fortidens pædagogiske modeller og tilgange til opdragelse og syn på læring.

Efteruddannelse og kurser  i mindfulness til de ansatte er en af fremtidens løsninger. Dette udbyder Mindfulnesscenteret og du kan downloade kursusmaterialer nederst til højre på alle siderne under bjælken ‘downloads’.

Følgende er uddrag af artikel fra ‘Stiftidende’ marts 2015. Psykiater, overlæge og mindfulnessinstruktør Lone Fjordbak udtaler:

Også hjælp til børn og unge

»Vi burde i virkeligheden undervise i mindfulness i folkeskolen. Det er helt galt, at hver fjerde pige i gymnasiet er præget af angst og stress. Vi er så meget i præstation, men vi kan jo ikke alle blive nummer et. Så vi skal vænne os til bare at være her – også selv om vi ikke kan præstere det mindste. Vi skal i hjertet og maven føle, at vi er gode nok, uanset antallet af guldmedaljer, hvor mange børn eller hvor stor en karriere, vi har. Det andet er forfængelighed. Og jo mere vi får, jo mere vil vi have. Vi kan godt blive enige om, at det ikke er vigtigt, hvordan vi ser ud. Men ikke ret mange tror på det. Vi styrter af sted for at nå uopnåelige mål, som reklamerne opsætter,« siger mindfulnessinstruktøren og overlægen.

»Det bør vi virkelig gøre noget ved. 450.000 danskere på lykkepiller er alt, alt for mange. Lad os tilbyde en sund, miljørigtig og billig behandling i at holde os selv og livet ud.« Læs hele artiklen her

Du kan læse mere om Mindfulnesscenterets erfaringer med at integrere dette i skoler og pædagogiske miljøer her Som udgangspunkt starter implementeringen ‘hos ledelsen’, hvorefter personaler tilbydes kurser i mindfulness. Sideløbende med dette kan Mindfulnesscenteret lave forløb med elever og børn direkte, så personalerne samtidig ser hvorledes nærværs- & opmærksomhedstræningen gribes an rent pædagogisk. Når personalet selv er blevet ‘klædt på’ viser forskningen at der allerede begynder at ske forandringer i det relationelle samspil med eleverne/børnene. (Dette kan der læses mere om nedenfor samtidig med at der findes links til relevante studier og artikler.) Herefter kan et reelt efteruddannelsesforløb, der udbydes som et-årige kurser, tilbydes interesserede personaler, som efterfølgende kan fortsætte implementeringen og indsatsen.

Du/i er altid velkomne til at kontakte Allan Ulrich Thomsen for uforpligtende snak via mail info@mindfulnesscenteret.dk eller på mobil 22166565

Som fagområde kan mindfulness således med fordel integreres i eksempelvis pædagogiske sammenhænge hvilket bl.a Maria Napoli har skrevet en del studier omkring. Hun skriver bl.a.:
(“Mindfulness training for Teachers: A Pilot Program” 2004) af Maria Napoli. Hun skriver: ”The role of a teacher has changed over the decades. Historically, teachers focused primarily on the cognitive development of children, more specifically, the “three Rs” of reading, writing, and arithmetic. Today’s society has seen new norms for family life, therefore, restructuring the role of the teacher.” Hun skriver endvidere om de nye familiestrukturer med single-forældre, sammenbragte familier og hjem, hvor begge forældre arbejder, som værende medvirkende forhold der udfordrer de gængse krav og opfattelser af lærerrollen.
Endvidere skriver hun i samme artikel om nye udfordringer i skolen i form af ‘følelsesmæssige udfordringer’. “Teachers are now expected to be aware of the emotional challenges children face and are required to have the tools to deal with them. The increase in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), stress, depression, and anxiety in student, places more demands on teachers’ knowledge and skills. The consistent increase in the number og students entering higher education has placed added pressure on teachers to develop appropriate curriculums. When we are mindful, we are able to increase our ability to pay attention. Developing the practice of mindfulness can help teachers meet the stressful challenges that confront them today. It is hypothesized that with the increase in stress and overload of incoming information, children and teachers will benefit from mindfulness training by dealing with stress more effectively and by increasing their ability to focus. Breathing has been reported to regulate the autonomic nervous system, focus the mind, and increase selfawarenes. If teachers can be “present”, they can increase the quality of their teaching performance. When teachers are more focused, they may be better able to deal with stress”
Meget kunne derfor tyde på at lærere, pædagoger, ledere, sundhedsprofessionelle, terapeuter, psykologer m.fl. kan profitere af træning i mindfulness i forhold til bedre at kunne håndtere stress, samt til øget selvopmærksomhed og deraf øgede muligheder for evne til selvregulering og selvrefleksionskompetence.
Napoli skriver endvidere følgende i forhold til elever og stress i skolen: “We develop the pattern of our stress response when we begin life and interact with the environment around us. Young (1995) believes that educators today are realizing that their students are overly stressed. Children’s perception of life events has a direct influence on the learning process and academic performance. Too often, teachers and children activate this “emergency” response for nonemergency situations, such as being late for an appointment, preparing for a test, or misplacing a book. If we continually release these stress hormones, we automatically place our bodies in overdrive, resulting in a depleted immune system and a cycle of exacerbated stress.”

Download artikler her:

Napoli 2004, Mindfulness Training for Teachers A Pilot Program

Maria Napoli mindfulness

Mindfulnessintheclassroom-JKZ

mindfulness med børn

Klik på logo for at gå til forsiden… MindfulnessCenteret Logo org.

Share this content:

Lukket for kommentarer.