Mindfulness MBCT/MBSR kurser, for privatpersoner og virksomheder.

Mindfulness MBCT/MBSR kurser, for privatpersoner og virksomheder.

Mindfulness MBSR/MBCT kurser

Kr. 4.200.- for selvbetalere – Kr. 5.000.- for virksomheder

(Se dato for næste mindfulness MBCT/MBSR kurser og evt. tilbud på siden aktuelt og nyt – Mulighed for ratebetaling for private)

MindfulnessCenterets 8 ugers kurser er i øvrigt adgangsgivende på MBSR uddannelsen ved Dansk Center For Mindfulness (Århus Universitet) www.mindfulness.au.dk

‘Resiliens’ er et aktuelt og moderne ord for ‘Mental Robusthed’, som vi i højere grad møder i forskellige sammenhæng i disse år. De to kursusforløb ‘8 ugers MBSR og MBCT  tilbyder meget mere end dét. Det kan samtidig være begyndelsen på en rejse mod øget- nærvær, essentiel livskvalitet og dybere kontakt med dine værdier – dig selv, -mod mindre stress og smerte, og oplevelse af mere tilstedevær og trivsel for dig ‘og dine’.

De senere års forskningsresultater, og deraf målte effekter af en decideret Mindfulness- og meditations-praksis, og dennes positive indvirken på såvel det personlige- som professionelle liv, skaber øget interesse for at udbrede kendskabet og mulighederne på alle niveauer i samfundet. I skoler, på arbejdspladser, i organisationer, i behandlingen af fysiske- og psykiske lidelser – som et middel til øget livskvalitet og forbedring af helbred og livsglæde. Forskningen har bl.a vist, at det mentale helbred kan trænes i lighed med den mere udbredte fysiske træning.

Der er således allerede et væld af studier der dokumenterer at mindfulness, forstået som dét at fokusere opmærksomheden og derved træne og opøve det bevidste nærvær, har gavnlige og virksomme effekter. Det være sig øget koncentrationsevne, mental fleksibilitet og klarhed, øget beslutningsevne og performance. Samtidig minimeres negative mentale (tanke)mønstre og stress, der kan være massiv hindring for samarbejdsevne, kommunikationsevne, relationskompetence, kreativitet og innovation.

At optimere fokuseringsevnen og opmærksomhedskvaliteten gennem mindfulnesstræning, skaber endvidere de nødvendige forudsætninger for udvikling af empati og dermed øget mulighed for en inkluderende og rummelig holdning til sig selv og andre. Dette gør en stor forskel i udviklingen af såvel personlig integritet, troværdighed og autenticitet – Livs-Ledelse.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT – på dansk MBKT) er udviklet af Zindel Segal, Mark Williams and John Teasdale, og er baseret på Jon Kabat-Zinn’s Mindfulness Based Stress Reductionprogram (MBSR). MBCT/MBSR programmet er specielt designet til at hjælpe mennesker med psykiske og/eller fysiske lidelser eks.vis. stress, angst, depression, kroniske smerter m.m., men anvendes i høj grad også som forebyggende tiltag og til almindeligt interesserede.

I dag er MBSR og mindfulness træning, en anerkendt og verdensomspændende metode, som anvendes lige så meget af mennesker, der ikke har psyko-fysiologiske lidelser eller symptomer, men blot ønsker at være mere tilstede i nuet og leve livet mere fuldt ud. Kultiveringen af mindfulness over tid, kan også være virksomt skridt hen i mod øget accept af eksistentielle udfordringer eks. vis efter skilsmisse, dødsfald, sorg, kriser, overgange og svære livsfaser.

MBSR og mindfulness træning er et område af participatory medicine, hvor det at komme i behandling for sygdom, eller på anden måde at få kontakt med vort sundhedssystem, er forbundet med at komme mere til stede i livet. At få en dybere forståelse af sig selv og livets muligheder og deltage fuldstændigt i egen rehabilitering.

Vi vil bl.a berøre følgende:

  • Opmærksomhed der rummer tanker, følelser og krop
  • Stress, angst, depression og psyko-fysiologiske helbredsproblemer
  • Nærvær og nuets kraft
  • Kreativitet og udfoldelse af potentialer
  • Bevidsthed og evnen til at vælge mere hensigtsmæssigt i livet
  • Øget venlighed over for dig selv og andre

Kurset er interaktivt og tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og væren i livet – privat og på arbejdspladsen. Vi benytter os af opmærksomhedsøvelser i siddende, stående, liggende og gående meditationer, samt kropsøvelser. Endvidere gør kurset dig i stand til at udvikle og opretholde en efterfølgende daglig mindfulness meditationspraksis.

Traditionelt har mindfulness træningen haft tre perspektiver: selvregulering, selvudforskning og selvbefrielse. Nyere forskning har desuden vist, at man ved en koncentreret indsats og træning over 8 uger, kan opnå positive effekter, der bl.a. kan minimere risikoen for stress, hvis man er i fare for at være stressramt, samt reelt forebygge stress.

Evnen til opnåelse af øget nærvær, mindre ‘tankemylder’, øget glædesfølelse, stabilitet i sindet, overskud og øget energi, er en evne vi alle besidder. Alle kan lære det, med grundig instruktion og støtte gennem en periode på ca. 8 ugers varighed.

Det private- og offentlige erhverv kan også bestille dette forløb til ledere og medarbejdere. Henvendelse til Allan Ulrich Thomsen på info@mindfulnesscenteret.dk eller mobil 2216 6565.

Målgruppe:

-Mennesker der oplever en presset hverdag med høje krav i hverdagen eks. vis, forældreskab, parforhold, effektivitet, service og personlige eksistentielle ønsker og længsler.

-Mennesker i en hverdag med høj grad af uforudsigelighed, forstyrrelser og høj hyppighed af skiftende kontaktrelationer – krævende arbejdsforhold og vilkår etc.

-Mennesker med aktuel stress inde på livet, eller som tidligere har været stressramt. Mennesker med ønske om at forebbygge stress, angst og/eller depressioner, eller mennesker med erfaring med kortere eller længere perioder med følelser af angst eller tilbagevendende depressioner.

-Mennesker der har flow og rytme i deres arbejdsliv og fungerer godt i jobbet, men som ønsker at kunne udnytte deres mentale kapacitet og følelsesmæssige intelligens endnu bedre, og dermed optimere og udfolde deres fulde potentiale.

Ramme: Afvikles 2 1/2 – 3 timer ugentligt over 8-10 uger. Op til 15 deltagere. Desuden en stilhedsdag/opfølgningsdag en lørdag fra 09.30 – 16.00.

Sted: MindfulnessCenterets lokaler, Nygade 3 2. sal 4300 Holbæk

Forudsætninger: Ingen udover interesse, nysgerrighed, lyst. Du skal dog være indstillet på at bruge ml. ½ til en hel time dagligt mellem modulerne, til at træne øvelser samt registrere dagligdagens indtryk i forskellige skemaer undervejs. Samtidig må du forvente at møde modstand undervejs, da det er et krævende program der til tider kan være en udfordring at gennemføre.

Form: Kombination af teoretisk stof, meditationsøvelser, instruktion og udvekslinger.

Færdigheder: Meditative øvelser, let yoga, stress-education, kognitive færdigheder, indsigt i sindet og dets grundvaner og det at kunne forholde sig mere bevidst i sine handlinger og reaktionsmønstre.

Vejledende Pris: kr. 4300.- for selvbetalere. Kr. 4800.- + Moms for fradragsberettigede og virksomheder. Med forbehold for aktuelle rabatpriser.

Der uddeles undervisningsmaterialer efter hver session.

Hvis ovenstående er interessant for dig eller har du spørgsmål, særlige ønsker eller behov, kan du rette henvendelse til Allan Ulrich Thomsen på mail: info@mindfulnesscenteret.dk

Med venlig hilsen
Allan Ulrich Thomsen

IMG_2604 - version 2

Tilmelding på e-mail: info@mindfulnesscenteret.dk

Lydfiler til kursusdeltagere:

Lydfiler indtalt af Lone Fjordbak og Jacob Piet:

Kropsscanning 1 – Jacob Piet 47 min.

Kropsscanning 2 – Jacob Piet 46 min.

Kropsscanning version 3 – Lone Fjordbak 30 min.

Siddende meditation 1- Jacob Piet 47 min.

Siddende meditation – Lone Fjordbak 32 min.

Yoga Kort Program – Lone Fjordbak 20 min.

Yoga lang – Lone Fjordbak 32 min.

Lyfiler – decideret til MBKT programmet, indtalt af Psykolog, Maja O’connor:

1 Bodyscan (30min)

Yoga

Siddende meditation 1

Meditation 2 med krop

Meditation 3 med lyde og tanker

Pusterummet

Share this content:

Lukket for kommentarer.