Deltagelse i meditation og på kurser…

Vigtig information omkring MindfulnessCenterets aktiviteter, som du bør læse forud for deltagelse.

Tilmelding er bindende og hvis du af forskellige årsager ikke følger eller færdiggør et kursus, tilbydes du deltagelse på et senere tidspunkt. Kursusafgiften tilbagebetales ikke.

For alle forløb og aktiviteter arrangeret af CM&L gælder, at deltagelse er på eget ansvar. En del af træningen i mindfulness meditation består af træning i discipliner, som accept, neutral iagttagelse og en ‘ikke vurderende’ og ‘ikke dømmende’ forholden sig til de tanker, følelser og sanseindtryk, der opstår under meditation. Dette er naturlig del af træningen og processen, men det kan samtidig også medføre, at du kommer i kontakt med sider af dig selv og livet, som måske er forbundet med ‘modstand’ og som du måske ikke tidligere været bevidst om, eller måske har så meget lyst til at “se på”.

Bærer du rundt på tunge livsbyrder eller dybe traumer der ikke er bearbejdede, anbefales det forinden at forholde sig realistisk til dette, og om nødvendigt konsultere egen læge eller andre professionelle behandlere. Du er altid velkommen til at kontakte u.t. ved tvivlsspørgsmål.

Dette skal ikke forstås i retning af, at det er farligt at meditere. Omvendt medfører den meditative praksis som nævnt ovenfor,  at du på et tidspunkt vil blive konfronteret med dine tanker, følelser, erindringer og tilværelsen – som den nu engang er.

En del af formålet og udbyttet af mindfulnesstræningen er dog samtidig, at ruste sig mentalt og opøve evnen til at kunne møde livet i al sin mangfoldighed, med mulighed for at forholde sig til det på en måske ny og mere hensigtsmæssig måde end førhen. Dette er en nødvendig del af udviklingsprocessen, som du i træningen bliver støttet i at håndtere.

PS. For momspligtige eller andre fradragsberettigede tillægges kursuspriserne moms.

Har du spørgsmål eller er i tvivl, er du som nævnt altid velkommen til at kontakte mig.

Vel mødt – Allan Ulrich Thomsen

Klik på logo for at gå til forsiden… MindfulnessCenteret Logo org.