Integrativ meditation handler om hvorledes du, som følge af din meditative praksis – og tilegnelsen af et øget bevidst nærvær, med dybere kontakt indadtil til din personlige stil og karakter – din væsenskerne, således indvirker på de mennesker du omgås i det daglige, verbalt som non-verbalt. Gennem den meditative praksistræning muliggøres udviklingen af øget indre balance og harmoni. Herved udvikles en øget ‘indre bæredygtighed’, som herefter kan medvirke til en mere venlig og empatisk adfærd i det relaltionelle felt – ‘den ydre bæredygtighed’. Det kan være i arbejdsmæssige sammenhænge, med elever i en skoleklasse, personaler i din personalegruppe eller som forælder, ægtefælle, kæreste etc.

Det handler om den direkte og indirekte påvirkning/indvirken du med afsæt i egen klangbund, kan bringe ind i de relationer du indgår i. Hvorledes dit bevidste nærvær kan indvirke på de mennesker du er i relation med.

Som fagområde kan mindfulness således med fordel integreres i eksempelvis pædagogiske sammenhænge hvilket bl.a Maria Napoli har skrevet en del studier omkring. Hun skriver bl.a.:

(“Mindfulness training for Teachers: A Pilot Program” 2004) af Maria Napoli. Hun skriver: ”The role of a teacher has changed over the decades. Historically, teachers focused primarily on the cognitive development of children, more specifically, the “three Rs” of reading, writing, and arithmetic. Today’s society has seen new norms for family life, therefore, restructuring the role of the teacher.” Hun skriver endvidere om de nye familiestrukturer med single-forældre, sammenbragte familier og hjem, hvor begge forældre arbejder, som værende medvirkende forhold der udfordrer de gængse krav og opfattelser af lærerrollen.

Endvidere skriver hun i samme artikel om nye udfordringer i skolen i form af ‘følelsesmæssige udfordringer’. “Teachers are now expected to be aware of the emotional challenges children face and are required to have the tools to deal with them. The increase in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), stress, depression, and anxiety in student, places more demands on teachers’ knowledge and skills. The consistent increase in the number og students entering higher education has placed added pressure on teachers to develop appropriate curriculums. When we are mindful, we are able to increase our ability to pay attention. Developing the practice of mindfulness can help teachers meet the stressful challenges that confront them today. It is hypothesized that with the increase in stress and overload of incoming information, children and teachers will benefit from mindfulness training by dealing with stress more effectively and by increasing their ability to focus. Breathing has been reported to regulate the autonomic nervous system, focus the mind, and increase selfawarenes. If teachers can be “present”, they can increase the quality of their teaching performance. When teachers are more focused, they may be better able to deal with stress”

Meget kunne derfor tyde på at lærere, pædagoger, ledere, sundhedsprofessionelle, terapeuter, psykologer m.fl. kan profitere af træning i mindfulness i forhold til bedre at kunne håndtere stress, samt til øget selvopmærksomhed og deraf øgede muligheder for evne til selvregulering og selvrefleksionskompetence.

Napoli skriver endvidere følgende i forhold til elever og stress i skolen: “We develop the pattern of our stress response when we begin life and interact with the environment around us. Young (1995) believes that educators today are realizing that their students are overly stressed. Children’s perception of life events has a direct influence on the learning process and academic performance. Too often, teachers and children activate this “emergency” response for nonemergency situations, such as being late for an appointment, preparing for a test, or misplacing a book. If we continually release these stress hormones, we automatically place our bodies in overdrive, resulting in a depleted immune system and a cycle of exacerbated stress.”

 

Læs endvidere om integrering af mindfulness i skoler og pædagogiske sammenhænge:

Mindfulness – En mulig pædagogisk vej mod øget inklusion

Download artikler her:

Napoli 2004, Mindfulness Training for Teachers A Pilot Program

Maria Napoli mindfulness

Mindfulnessintheclassroom-JKZ

mindfulness med børn