Innovativ meditation handler om skabende nærvær, kreativitet – livs-ledelse og eksistens. Det kan beskrives som det bevidste nærværs kreative og innovative potentiale.

Inden for ledelsesteori og innovationsforskning har Otto Sharmers banebrydende bog – Teori U – sat ledelse – kombineret med meditative evner på landkortet. Kort fortalt handler teori U om sindets grundvane med at være i “doing mode” det meste af tiden, hvormed beslutninger i virksomheder ofte tages ud fra et overfladisk/presset og ydre perspektiv – ofte med økonomiske betragtninger som eneste fællesnævner. Bogen beskriver et alternativ til dette. En mulighed for at træffe beslutninger ud fra et dybere intuitivt sted (bunden af u’et) i os selv – “being mode”. Presence kalder han det, at “lytte” til den “ankommende fremtid”. Evnen til dette kan trænes gennem meditations praksis og forfines denne evne vil man kunne komme i kontakt med en dybere innovativ og kreativ dybde i sig selv.