Nanna Sønderkær Meyer

Mit navn er Nanna Sønderkær Meyer.

Jeg er uddannet ved Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet, som tilbyder den officielle uddannelse i MBSR (Mindfulness Baseret Stress reduktion) i Danmark.

Jeg vil være tilknyttet Mindfulnesscenteret i Hillerød som underviser fra april 2018.

I mange år har jeg interesseret mig for meditation og metaltræning, og den iboende kapacitet, vi alle har, til at hjælpe os selv.

Jeg er sundhedsvidenskabligt uddannet som kandidat i kiropraktik og har i mine år i praksis, haft særlig interesse for mennesker ramt af smerter samt den nære relation mellem sind, krop og helbred.

Nanna Sønderkær Meyer – MindfulnessCenteret.dk

Hvis jeg, fra mit ydmyge perspektiv, skulle beskrive mindfulness kort, synes jeg, det kan gøres, både fra en medicinsk/sundhedsvidenskablig vinkel – og ud fra en større ide om, den verden vi er en del af.

Selve MBSR programmet er videnskabeligt velfunderet til brug i mange forskellige sammenhænge. Ved blot 8 ugers træning, har man påvist adskillige positive forandringer både fysiologisk, neurologisk og mentalt.

Man ved bl.a. at mindfulness kan skærpe vores koncentration, fokuseringsevne og hukommelse. Det kan ændre vores nervesystem og tilgang til livets udfordringer, så vi bedre kan overkomme fysiske og mentale belastninger, smerter, stress, angst og depression. Mindfulness kan give mere mentalt overskud, forbedre vores immunforsvar, og positivt påvirke flere andre fysiologiske balancer.

Mindfulness i det store perspektiv, er langt sværere at forklare.

Det mærker man kun, ved at gøre sine egne erfaringer.

Ved at træne vores opmærksomhed og nærvær, på en mere systematisk og kærlig måde, kan vi skabe bedre kontakt til vores krop, vores sind, vores relationer og til verden omkring os.

 

For mig er den vigtigste essens – at mindfulness træning kan være en mulighed, for at finde ind til et sted i os selv, med større stabilitet og ro.

Et sted, hvorfra vi bedre kan være med hele spektret af livets “katastrofer”

– alt det, som uundgåeligt er forbundet med at være i live: stress, smerter, bekymringer, angst, sygdom, det at miste, ensomhed – men også alle de positive og livgivende aspekter, af at være menneske.

I hver af os, findes et sted af livsreserver, et iboende potentiale, som vi kan trække frem i lyset – en kapacitet, som kan være potentielt helende.

Det starter alt sammen med os selv – med at finde ind til det sted, hvorfra vi bedre kan mærke, hvad der er vigtigt i vores liv

Et sted hvorfra vi kan træffe bedre beslutninger.

Beslutninger som er i nær relation med vores livsværdier – beslutninger fra hjertet.

 

Jeg glæder mig til at se jer i Mindfulnesscenteret.

Nanna